Medlemmer

Medlemskategorier

KATEGORI ALDER MERKNAD
YJUN 0 - 12 år Fritt spill. Booking av starttid samme dag
JUN 13 - 18 år Fritt spill. Booking av starttid samme dag  
UNG 19 - 21 år Fritt spill. Booking av starttid samme dag  
STUD/MIL 22 - 25 år Fritt spill. Booking av starttid samme dag  
Bevis fra Høyskole/ Universitet må fremlegges.
SEN 22 - 99 år Tilgjengelighet til banen avhengig av aksje-/medlemskategori. 
KORTHULL alle Fritt spill på korthullsbane +
1 lavsesonggreenfee på 18 hulls banen. Ved spill på 18 hullsbanen ut over dette betales ordinær greenfee.
LEIE alle Adm.gebyr i forbindelse med leiemedlemskap.
Gjelder for de som leier spillerett. 
SPONSOR alle Sponsormedlemskap uten spillerett for ansatte
hos våre samarbeidspartnere
ANSATTE alle Gjelder for ansatte Kragerø Golf AS og Kragerø Resort
Skagerrak Sparebank
Coca Cola
Steintransport AS
Tine
Kragerø Resort
BDO
Activ Sportswear
Norsk Gjenvinning
Ditt kontor
Telerør & Teleklima
SpesDent AS
Det skjer i Kragerø Magasinproduksjon
Kruse Smith
Kragerø Elektriske AS
PR Prosjektrelasjoner AS
Vistin