Kragerø Golf AS

Exit-ordning

Vedtatt på Ekstraordinær Generalforsamling i Kragerø Golf AS 15.12.2021
 

Styrets intensjon er å få til en smidig ordning for de aksjonærer som sitter med aksjer i Kragerø Golf AS og ønsker å slippe forpliktelsen til å betale medlemskontingent i golfklubben. Det er sterk henstilling fra Norges Golfforbund om at vi finner en exit ordning og at de som ønsker kan fritas for betalingsplikten. Planen vi har er at dette skjer over to år, med inntil 15 aksjer hvert år. Styret foreslår at kjøpesummen er kr 0,- at aksjonærene betaler spilleavgift det året de melder seg ut og påfølgende år. Betalingen av spilleavgift i exit-perioden gir alle medlemsrettigheter. De 170 leilighetseiere med KRC medlemskort er ikke med i denne ordningen, fordi de har tinglyste spilleretter. Samtidig foreslår styret at Kragerø Golf AS kjøper 1 524 A-aksjer fra Kragerø Resort Anlegg AS for kr 0,- og uten nærmere vilkår.

Styret foreslår følgende vedtak, jf. lov om aksjeselskaper § 9-4:
«Generalforsamlingen i Kragerø Golf AS gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve A-aksjer i Kragerø Golf AS med pålydende verdi inntil kr 777 til sammen 1 554 aksjer:

a)  Fullmakten gjelder erverv av 1 524 A-aksjer fra Kragerø Resort Anlegg AS for kr 0,- uten nærmere vilkår for overdragelsen.

b)  Fullmakten gjelder erverv 30 aksjer for kr 0,- pr. aksje fra andre aksjonærer enn Kragerø Resort Anlegg AS, fordelt med inntil 15 A-aksjer pr år i 2022 og 2023, på vilkår om at aksjonæren betaler spilleavgift for det året overdragelsen skjer og påfølgende år. Dersom flere enn 15 aksjonærer ønsker å overdra sine aksjer til Kragerø Golf AS hvert år, prioriteres aksjonærene etter hvor lenge de har vært aksjonær, slik at de
med lengst eiertid får selge først. Har noen lik eiertid, vil den som meldte sitt ønske om salg til selskapet først, gå foran.

Denne fullmakten gjelder fra 1. januar 2022 til 31. desember 2023. Fullmakten kan ikke brukes til erverv av aksjer fra leilighetseiere med KRC-medlemskort. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten, kan ikke overdras videre.»

Det blir nå mulighet til å søke om Exit ordning og det blir inntil 15 medlemmer som innvilges Exit ordning per år i 2022 og 2023. Dersom flere enn 15 aksjonærer ønsker å overdra sine aksjer til Kragerø Golf AS hvert år, prioriteres aksjonærene etter hvor lenge de har vært aksjonær, slik at de med lengst eiertid får selge først. Har noen lik eiertid, vil den som meldte sitt ønske om salg til selskapet først, gå foran. Denne ordningen gjelder fra 1. januar 2022 til 31. desember 2023. Ordningen kan ikke brukes til erverv av aksjer fra leilighetseiere med KRC-medlemskort. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten, kan ikke overdras videre.


Vedtatt på ordinær Generalforsamling i Kragerø Golf AS 13.06.2023

Styret foreslår følgende vedtak, jf. lov om aksjeselskaper § 9-4:

«Generalforsamlingen i Kragerø Golf AS gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve A-aksjer i Kragerø Golf AS med pålydende verdi inntil kr 777 til sammen 30 aksjer:
Fullmakten gjelder erverv 30 aksjer for kr 0,- pr. aksje fra andre aksjonærer enn Kragerø Resort Anlegg AS, fordelt med inntil 15 A-aksjer pr år i 2024 og 2025, på vilkår om at aksjonæren betaler spilleavgift for det året overdragelsen skjer og påfølgende år. Dersom flere enn 15 aksjonærer ønsker å overdra sine aksjer til Kragerø Golf AS hvert år, prioriteres aksjonærene etter hvor lenge de har vært aksjonær, slik at de med lengst eiertid får selge først. Har noen lik eiertid, vil den som meldte sitt ønske om salg til selskapet først, gå foran.
Denne fullmakten gjelder fra 1. januar 2024 til 31. desember 2025. Fullmakten kan ikke brukes til erverv av aksjer fra leilighetseiere med KRC-medlemskort. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten, kan ikke overdras videre.»

Det blir mulighet til å søke om Exit ordning og det blir inntil 15 medlemmer som innvilges Exit ordning per år i 2024 og 2025. Dersom flere enn 15 aksjonærer ønsker å overdra sine aksjer til Kragerø Golf AS hvert år, prioriteres aksjonærene etter hvor lenge de har vært aksjonær, slik at de med lengst eiertid får selge først. Har noen lik eiertid, vil den som meldte sitt ønske om salg til selskapet først, gå foran. Denne ordningen gjelder fra 1. januar 2024 til 31. desember 2025. Ordningen kan ikke brukes til erverv av aksjer fra leilighetseiere med KRC-medlemskort. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten, kan ikke overdras videre.


Vedtatt på styremøte i Kragerø Golf AS 18.10.2023
 

Styret har besluttet å ikke benytte seg av fullmakten om å videreføre exit-inntil videre. Bakgrunnen for dette er at exit-ordningen ble innført for å skape en attraktiv medlemskategori, men etter 2 år kan vi ikke se at dette tiltaket har fungert som ønsket.: Bare to spilleretter er blitt videreført til nye eiere med "åravgiftsforpliktelse." Dette gir grunn til bekymring, da det mulig undergraver vår økonomiske bærekraft som organisasjon.

Denne begrunnelsen for å utsette exit-ordningen er et viktig skritt for å sikre organisasjonens fremtidige levedyktighet. Det viser at vi som styre er forpliktet til å håndtere utfordringene vi står overfor på en ansvarlig måte og legge grunnlaget for økonomisk stabilitet på lang sikt. Dette er en avgjørende tid for organisasjonen vår, og det er viktig at alle medlemmer forstår de vanskelige valgene som må tas for å sikre vår fremtidige suksess. Vi vil nå bruke tiden fremover til å evaluere samtlige medlemskategorier for å skape et system som fungerer bedre og sikre en bærekraftig organisasjon.

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her